Selský vůdce.

Tumlířová, Marie
Okres. sdružení republikánského dorostu, 1935. 17 s.