Selské písně a české znělky.

Sládek, Josef Václav
2., rozmnožené vyd. J. Otto, 1890. 70 s.