Selské balady : mimočítanková četba pro 10. roč. všeobec. vzdělávacích škol, pro 2. roč. pedagog. škol a pro školy odb.

Vrchlický, Jaroslav
2. vyd. v SPN. Státní pedagogické nakladatelství, . 98, [2] s.
Edice: Mimočítanková četba