Selanky.

Hollý, Ján
1. vyd. Slov. vydav. krásnej lit, 1965. 145 s.