Šel Velký Pátek po Čechách.

Boháčová-Žikešová, Sylva
M. Lábková, 1945. 25 s.