Sekunda řádí : dívčí román.

Marešová, Eva
Zmatlík a Palička, 1938. 199 s.