Sekularizovaný svět a evangelium.

Komárková, Božena; ed. Šimsová, Milena
Vyd. v ČSR 1. Doplněk, 1993. 281 s.