Sekularizovaný svět a evangelium.

Komárková, Božena
2. vyd. české, 1. exilové. Konfrontace, 1981. 103 s.