Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914.

ed. Fasora, Lukáš; ed. Hanuš, Jiří; ed. Malíř, Jiří
1. vyd. Centrum pro studium demokracie a kultury, . 139 s.
Edice: Quaestiones quodlibetales ; no. 3