Sekty a nová náboženská hnutí : dokumenty katolické církve (1986-1994).

1. vyd. Zvon, 1997. 97 s.