Sekretář doktora Vánera píše : románový portrét.

Štorch, Karel
Středočeská tiskárna, 1930. 168 s.