Sedmý seminář restaurátorů a historiků.

ed. Babička, Vácslav
Pobočka ČSVTS při Státním ústředním archivu v Praze, 1989. 331 s.