Sedmimístné tabulky goniometrických funkcí se sedmicifernou kotangentou od 0° do 45° pro šedesátinné dělení kruhu.

Adámek, Jiří
Vyd. 1. Státní nakladatelství technické literatury, 1959. 104 s.
Edice: Edice Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ; sv. 4