Sedmimístné obecné algoritmy, všech čísel od 1 až do 100,000 v nové praktické úpravě, sinusů, kosinusů, tangent a kotangent všech úhlů od 10 k 10 sekundám : s vypočtenými úměrnými částkami a mnohými jinými tabulkami.

Macek, František
3., opr. a rozmnožené vyd. stereotypné. Tiskem a nákladem Karla Winikera, 1868. xviii, 630 s.