Sedmijazyčný matematický slovník : Česko-anglicko-španělsko-vietnamsko-francouzsko-arabsko-laoský : Určeno pro posl. stud. středisek Ústavu jaz. a odb. přípravy zahr. studentů.

Čunderlíková, Milada
4. vyd. SPN, 1990. 240 s.