Sedmijazyčný biologický slovník : [Česko-anglicko-německo-latinsko-francouzsko-španělsko-arabský] : Určeno pro posl. stud. středisek Ústavu jazykové a odb. přípravy.

Zahradník, Jiří
1. [dotisk] 3. vyd. SPN, 1990. 402 s.