Sedmdesátášestá výroční zpráva ředitelství Svatobora za rok 1937.

Svatobor, 1938. 67 - [l] - 7 s.