Sedlčanské tóny Mánesovy palety.

Kareš, Bohuš
Okr. osv. rada, 1949. [22] s.