Šedesátileté panování císaře Františka Josefa I. po stránce historické, kulturní a sociálně politické : Historicko-politická studie.

Marek, Karel
Marek, 1908. 63, 3 s.