Sedemtenový Tóno a Žuvačková panenka.

Horák, Jozef
1. vyd. Mladé letá, 1973. 114 s.