Sedemsto rokov Martina : Martin v slovenských národných dejinách : Výstava, katalóg.

ERPO, 1984. 83 s.