Sedemdesiatdva pod nulou.

Sanin, Vladimir Markovič
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1977. 198 s.
Edice: Nová sovietska tvorba