Secondary losses caused by feeding activities of great cormorant (Phalacrocorax carbo sinensis) on fishponds : Sekundární škody způsobené potravní aktivitou kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) na rybnících.

Kortan, Jiří
University of South Bohemia, Faculty of Fisheries and Protection of Waters, 2010. 87 s.