Sebrání písní potulného cechu studentského, které ke cti a chvále staroslavné Karlovy university, jakož i pro potěchu srdce z hlubin věků na světlo vynesli-.

Krátký, Radovan; Lacina, Bohdan; Mertlík, Rudolf
Elk, 1948. 94 s.