Sebrané spisy Vítězslava Hálka. Sv. 5.

Hálek, Vítězslav
Jan Laichter, 1908. 22, 371 s.
Edice: Čeští spisovatelé 19. století