Sebrané spisy Vítězslava Hálka. Sv. 10.

Hálek, Vítězslav
Jan Laichter, 1913. 11, 298 s.
Edice: Čeští spisovatelé 19. století