Sebrané spisy F.L. Čelakovského. Sv. 2, Spisů básnických knihy šestery.

Čelakovský, František Ladislav
Jan Laichter, 1916. 48, 415 s.
Edice: Čeští spisovatelé 19. století