Sebrané písně Sokola Jarky Košaře.

Košař, Jarka
Župa Fügner-Tyršova, 1911. 98 s.