Sebrané listy.

Marie Antonie; Vinařický, Karel Alois; Čelakovský, František Ladislav; Kamarýt, Josef Vlastimil; Chmelenský, Josef Krasoslav
Nové laciné vyd. Ed. Grégr, . [6], 539 s.