Sebrané básně Antnína Marka.

Marek, Antonín; ed. Jakubec, Jan; ed. Šimek, František
Vydání 2., dopl. a opr. Státní pedagogické nakladatelství, 1953. 200, 3 s.
Edice: Novočeská knihovna ; č. 14