Sebranci.

Bratršovská, Zdena; Hrdlička, František; il. Hrubá, Magdalena
Vyd. 3., V Protisu 1. Protis, 2007. 136 s.