Sebevýchova a duševní zdraví.

Míček, Libor
3., rozš. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 219 s.
Edice: Knižnice psychologické literatury