Sebevýchova a duševní zdraví.

Míček, Libor
2., dopln. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, . 206 s.
Edice: Knižnice psychologické literatury