Sebevražednost obyvatel České republiky v období transformace společnosti.

ed. Dzúrová, Dagmar; ed. Dragomirecká, Eva
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2002. 80 s.