Sebereflexe.

Kodet, Kristian
Vyd. 1. NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 135 s.