Sebepoznání, sebeřízení a stres : praktický atlas sebezvládání.

Plamínek, Jiří
3., dopl. vyd. Grada, 2013. 192 s.
Edice: Management