Sebepoznání, sebeřízení a stres : praktický atlas sebezvládání.

Plamínek, Jiří
2., aktualiz. a dopl. vyd. Grada, 2008. 178 s.
Edice: Manažer. Management