Sebeobrana podnikatele aneb vymáhání pohledávek v SRN.

Wohlfarth, Hans-Dieter; Pitterle, Richard; Molnár, Bohumír
1. vyd. Linde, 1998. 141 s.