Sebeobrana.

Matras, Antonín
6. vyd. Naše vojsko, 1959. 263, [3] s.