Sebeobrana.

Matras, Antonín
5., dopln. vyd. Naše vojsko, 1958. 263, [3] s.