Sebeobrana.

Levský, Vojtech L
Šport, 1964. 325 s.