Sebeobrana Čechoslováků a Národní rada Československá.

Seifert, Augustin
2. vyd. Národní rada československá, 1925. 15 s.