Se Sovětským svazem na věčné časy : Soubor statí a projevů 1935-1949.

Gottwald, Klement
6., dopln. vyd. Svět sovětů, 1949. 239, [4] s.