Se Sovětským svazem na věčné časy : [Soubor statí a projevů 1935-48].

Gottwald, Klement
První vydání. Svět sovětů, 1948. 225-[IV] s.