Se skautským pozdravem.

Sitenský, Ladislav; Nepil, František
Vyd. 1. Junák, 2000. 133 s.