--se psem-- : (nikoli pod psa).

Ceplecha, Bohumil
Svépomoc, 1991. 1 nestránkovaný svazek