Sdělovací technika po vedeních pro 3. a 4. ročník středních průmyslových škol elektrotechnických : učební text pro 3. a 4. roč. s výukou stud. oboru 26-62-6 Sdělovací a radioelektronická zařízení.

Němeček, Karel; Kondrys, Slavoj
1. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1983. 422 s.