Sdělovací technika po vedeních pro 3. a 4. ročník středních průmyslových škol elektrotechnických.

Němeček, Karel; Paulů, Josef; Kondrys, Slavoj
2., upr. vyd. SNTL, 1968. 372, [2] s.
Edice: Řada elektrotechn. literatury