Sdělovací technika : Učební text pro 3. roč. prům. škol elektrotechn. večerního studia.

Květ, Bohuslav; Kondrys, Slavoj
2., upr. vyd. SNTL, 1962. 145, [1] s.
Edice: Řada elektrotechn. lit