Sdělovací sítě II : učeb. pro stř. odb. učil.

Grund, František; Pecůch, Josef; Sádlík, Stanislav
1. vyd. Nakladatelství dopravy a spojů, 1986. 226 s.